Kierownik Zespołu Wykonawców Projektu i Biuro Projektu

 • Kierownik Zespołu Wykonawców Projektu
  M.Dr h.c. prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański

 • Zastępca Kierownika Zespołu Wykonawców Projektu
  dr inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz

 • Biuro Projektu

  • Kierownik Biura Projektu
   mgr Marzena Kraszewska
  • Członkowie Biura Projektu
   mgr Katarzyna Gołombek
   mgr inż. Ksenia Czardyban