Eksperci wiodący

  • m. dr h.c. prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański
  • dr inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz