Eksperci branżowi

  • W trakcie realizacji projektu powołanych zostanie w każdym obszarze tematycznym projektu kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych ekspertów branżowych wyłonionych w procedurze selekcyjnej z wykorzystaniem internetowego formularza doboru ekspertów.