Źródła finansowania projektu

  • Projekt „Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych”  jest finansowany przez:
    • Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w 85%,
    • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w 15%.