Metody analizy bieżącej sytuacji

 • Opracowaniu raportu określającego istniejącą sytuację w zakresie rozwoju technologii oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych w odniesieniu do metod kształtowania struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych służy zastosowanie następujących metod badawczych:
   • przegląd literatury, 
   • analiza danych źródłowych, 
   • definiowanie kluczowych technologii, 
   • skanowanie środowiska, 
   • mapowanie technologii, 
   • mapowanie beneficjentów,
   • ekstrapolacja trendów, 
   • analiza SWOT, 
   • analiza PEST.