Sieci neuronowe

  • Sieci neuronowe -należące do grupy metod sztucznej inteligencji- posłużą w projekcie do usprawnienia procesu określenia wpływów krzyżowych pomiędzy zdarzeniami. Krzyżowa analiza wpływów pokazuje zależności pomiędzy analizowanymi trendami a wydarzeniami, jakie mogą wystąpić w rozpatrywanym okresie z uwzględnieniem prawdopodobieństwa zaistnienia danego zdarzenia oraz spodziewanego sposobu, siły i okresu wystąpienia interakcji. Podejście to jest nowatorskie i eksperymentalne, bowiem do tej pory nie stosowano w Polsce jeszcze tej metody podczas realizacji projektów typu foresight.