Metoda scenariuszowa

  • Metoda scenariuszowa zajmuje ważne miejsce w planowanych badaniach i służy utworzeniu kilku alternatywnych scenariuszy możliwych wydarzeń. Budowa scenariuszy obejmuje opis zdarzeń w badanym obszarze oraz wskazanie ich logicznego i chronologicznego następstwa z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych oddziałujących na planowany rozwój wydarzeń w sposób pozytywny lub negatywny, co niesie za sobą określone szanse i zagrożenia. Kilka opracowanych wariantów możliwych wydarzeń umożliwi właściwe sterowanie procesem kierunkowania rozwoju badanych obszarów, a także skuteczne dostosowanie jednostek sfery badawczo-rozwojowej oraz przedsiębiorstw do szybko zmieniających się wymagań otoczenia globalnego.