Promocja projektu


Promocja projektu FORSURF, w tym jego prawidłowa wizualizacja jest realizowana, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006r.- Rozdział II- Przepisy Wykonawcze do Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, sekcja I, artykuł 8 i 9. W ramach promocji projektu FORSURF jak dotychczas wykonano następujące działania szczegółowe:

 • Pozycja książkowa: L.A. Dobrzański, Kształtowanie struktury i własności materiałów inżynierskich i biomedycznych, Wyd. International OCSCO World Press, Gliwice 2009, ISBN 83-89728-52-4, EAN 978838978524, stron 174.

 • Pozycja książkowa: W. Kwaśny, Prognozowanie własności powłok PVD i CVD na podstawie wielkości fraktalnych opisujących ich powierzchnie, Wyd. International OCSCO World Press, Gliwice 2009, ISBN 83-89728-66-4, EAN 9788389728661, stron 138.

 • Pozycja książkowa: A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, Metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inżynierii powierzchni materiałów, Open Access Library, Volume 1 (7), Gliwice 2012, ISSN 2083-5191, ISBN 83-89728-98-2, EAN 9788389728982, stron 289.

 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym: A. Dobrzańska-Danikiewicz, Main assumptions of the foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 34 (2) 2009, pp.165-171.

 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym: A. Dobrzańska-Danikiewicz, The methodological fundaments of development state analysis of surface engineering technologies, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 40 (2) 2010 pp. 203-210.

 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym: A. Dobrzańska-Danikiewicz, E. Jonda, K. Labisz, Foresight methods application for evaluating laser treatment of hot-work steels, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 43 (2) 2010 pp. 750-773.

 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym: A. Dobrzańska-Danikiewicz, E-foresight of materials surface engineering, Archives of Materials Science and Engineering 44 (1) 2010 pp. 43-50.

 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym: A. Dobrzańska-Danikiewicz, Foresight methods for technology validation, roadmapping and development in the surface engineering area Archives of Materials Science and Engineering 44 (2) 2010 pp. 69-86.

 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym: A. Dobrzańska-Danikiewicz, T. Tański, S. Malara, J. Domagała-Dubiel, Assessment of strategic development perspectives of laser treatment, Archives of Materials Science and Engineering 45 (1) 2010 pp. 5-39.

 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym: A. Dobrzańska-Danikiewicz, K. Lukaszkowicz, Technology validation of coatings deposition onto the brass substrate, Archives of Materials Science and Engineering 46 (1) 2010 pp. 5-38.

 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym: A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, E. Hajduczek, M. Polok-Rubiniec, M. Przybył, K. Adamaszek, Evaluation of selected steel thermochemical treatment technologies using foresight methods, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, JAMME, vol. 46 (2) 2011, pp. 115-146.

 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym: A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, K. Gołombek, D. Pakuła, J. Mikuła, M. Staszuk, L.W. Żukowska, Long-term development directions of PVD/CVD coatings deposited onto sintered tool materials, Archives of Materials Science and Engineering 49(2) 2011 pp. 69-96. 

 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym: A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, A. Drygała, Strategic development perspectives of laser processing on polycrystalline silicon surface, Archives of Materials Science and Engineering 50(1) 2011 pp. 5-20. 

 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym: A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, A. Kloc-Ptaszna, B. Dołżańska, Manufacturing technologies of sintered graded tool materials evaluated according to foresight methodology, Archives of Materials Science and Engineering 50(2) 2011 pp. 69-97.

 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym: A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, J. Trzaska, A. Jagiełło, E. Jonda, K. Labisz, Neural networks aided future events scenarios presented on the example of laser surface treatment, Archives of Materials Science and Engineering 51(2) 2011 pp. 69-96.

 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym: A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, P. Rytlewski, K. Moraczewski, M. Stepczyńska, Development perspectives of selected technologies of polymer surface layers modification, Archives of Materials Science and Engineering 52(1) 2011 pp. 23-45.

 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym: A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, L.A. Dobrzański, J. Mazurkiewicz, B. Tomiczek, Ł. Reimann, E-transfer of materials surface engineering e-foresight results, Archives of Materials Science and Engineering 52(2) 2011 pp. 87-100.

 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym: A. Dobrzańska-Danikiewicz, The state of the art analysis and methodological assumptions of evaluation and development prediction for materials surface technologies, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 49 (2) 2011 pp. 121-140.
 • Materiały konferencyjne: Praca zbiorowa, Red.: L. A. Dobrzański, „1st Workshop on foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials”, Wyd. International OCSCO World Press, Gliwice 2009, ISBN 83-89728-58-3, EAN 9788389728586.

 • Płyta CD „1st Workshop. Surface structure and properties formation of engineering materials and biomaterials. FORSURF”.
 • Materiały konferencyjne: Praca zbiorowa, Red.: L. A. Dobrzański, „2nd Workshop on foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials”, Wyd. International OCSCO World Press, Gliwice 2009, ISBN 83-89728-60-5, EAN 9788389728609.

 • Płyta CD „2nd Workshop. Surface structure and properties formation of engineering materials and biomaterials. FORSURF”.
 • Artykuł: L.A. Dobrzański, Założenia społeczne i badawcze projektu FORSURF nt. Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomateriałów, w „2nd Workshop on foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials”, Wyd. International OCSCO World Press, Gliwice 2009, ISBN 83-89728-60-5, EAN 9788389728609.
 • Praca zbiorowa, Red.: L. A. Dobrzański, A. Dobrzańska-Danikiewicz, 3rd Workshop on foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials, Raport z realizacji zadania 2. Analiza istniejącej sytuacji w zakresie rozwoju technologii oraz uwarunkowań społeczno-gospodarzych w odniesieniu do przedmiotu foresightu pt. FORSURF- foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych, Wyd. International OCSCO World Press, Gliwice 2009, ISBN 83-89728-75-3, EAN 9788389728753.

 • Płyta CD „3rd Workshop. Surface structure and properties formation of engineering materials and biomaterials. FORSURF”.
 • Udział w sesji plakatowej, Plakat pt. „Foresight methods implementation in the field of surface engineering”, A.Dobrzańska-Danikiewicz, 7th Hungarian Conference on Material Science, 11-13 October 2009, Budapest Hungary.

 • Prezentacja multimedialna nt. Main assumptions of the foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials, A. Dobrzańska-Danikiewicz, Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology COMMENT’2009, Gdańsk, 14-17.06.2009 r.

 • Prezentacja multimedialna podczas 2. Workshop on „Foresight of surface properties formation leading Technologies of engineering materials and biomaterials”, A. Dobrzańska-Danikiewicz, Białka Tatrzańska, 29-30.11.2009 r.

 • Prezentacja multimedialna nt. „Mapowanie technologii jako metoda foresightowa do implementacji w projekcie pt. Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych FORSURF”, A.Dobrzańska-Danikiewicz, Panel ekspercki w ramach subprojektu pt.”Mapowanie technologii” w Projekcie Systemowym MNiSW Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, 3.03.2010., Warszawa.

 • Prezentacja multimedialna nt. The methodological fundaments of development state analysis of surface engineering technologies. A. Dobrzańska-Danikiewicz, 18th International Scientific Conference AMME’2010, Zakopane, 13-16.06.2010 r.

 • Prezentacja multimedialna nt. State of the work realisation in the framework of FORSURF Project on “Foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials”, 16th International Scientific Conference on the Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science CAM3S'2010, Gliwice - Ustroń, 22-24.11.2010 r.

 • Prezentacja multimedialna nt. Wpływ jakości i etyki na efektywność organizacji uczącej się QUALITYDICS 2010, Foresight inżynierii powierzchni materiałów jako narzędzie stymulowania zrównoważonego rozwoju i wzrostu jakości technologii, A.Dobrzańska-Danikiewicz, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kazimierz Dolny, 26-28.11 2010 r.

 • Prezentacja multimedialna nt. Foresight of materials surface engineering as a tool stimulating sustainable development and increasing the quality of technology, A.Dobrzańska-Danikiewicz, XXII Conference on Supervising and Diagnostics of Machining Systems. Model-Based Manufacturing, Karpacz 14-17.03.2011 r.

 • Prezentacja multimedialna nt. Manufacturing technologies of tool gradient materials evaluated according to foresight methodology, A. Dobrzańska-Danikiewicz, 19th International Scientific Conference AMME’2011, Gliwice - Wrocław, 31.05-1.06.2011 r.

 • Prezentacja multimedialna nt. E-foresight technologiczny dla walidacji, prognozowania rozwoju i mapowania technologii, A.Dobrzańska-Danikiewicz, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Public management 2011. Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu, Szczytno 1-3.06.2011 r.

 • Prezentacja multimedialna nt. Komputerowo wspomagane metody foresightowe w zastosowaniu do inżynierii powierzchni, A.Dobrzańska-Danikiewicz, 4. Międzynarodowa Konferencja: Komputerowe Wspomaganie w Budowie Maszyn i Urządzeń „Computer Aided Mechanical Engineering” CAME 2011, Kraków 16-17.06. 2011r.

 • Prezentacja multimedialna nt. Foresight of material surface engineering as a tool building a knowledge-based economy, A.Dobrzańska-Danikiewicz, 7th International Conference on Processing & Manufacturing of Advanced Materials, Foresight of material surface engineering as a tool building a knowledge-based economy, Quebec City, Canada, 1-5.08.2011 r.

 • Prezentacja multimedialna nt. The PVD technologies development directions determined on the base of foresight research results, A.Dobrzańska-Danikiewicz, 6th Symposium on Vacuum based Science and Technology, The PVD technologies development directions determined on the base of foresight research results, Koszalin-Kołobrzeg 19-22.09.2011 r.

 • Prezentacja multimedialna na sesji plenarnej nt. Zastosowanie metod komputerowej nauki o materiałach do opisu struktury i własności materiałów gradientowych powierzchniowo, LA. Dobrzański, 8th Conference on Surface Engineering INPO 2011, Wisła, 20-23.09.2011 r.

 • Prezentacja multimedialna nt. Strategiczne kierunki rozwojowe technologii nakładania powłok PVD na stop miedzi z cynkiem, A.Dobrzańska-Danikiewicz , 8th Conference on Surface Engineering INPO 2011, Wisła, 20-23.09.2011 r.

 • Prezentacja multimedialna nt. Front side metallization techniques for monocrystalline silicon solar cells, LA. Dobrzański, 8th International Conference on Industrial Tools and Material Processing Technologies ICIT&MPT 2011, Ljubljana, Slovenia 2-5.10.2011 r.

 • Prezentacja multimedialna nt. Practical application of foresight research methodology to selected surface engineering technologies, A.Dobrzańska-Danikiewicz, 8th International Conference on Industrial Tools and Material Processing Technologies ICIT&MPT 2011, Ljubljana, Slovenia 2-5.10.2011 r.

 • Prezentacja multimedialna na sesji plenarnej nt. Modern Composite and Metallic Materials and New Research Methodologies, L.A. Dobrzański, International Scientific Conference „DIADNOSTICS’2011” Val di Sole, Italy, 11-16.12.2011r.

 • Prezentacja multimedialna na sesji plenarnej nt. Computer integrated development prediction methodology in materials surface engineering, A. Dobrzańska-Danikiewicz, The International Conference Finalising FORSURF Project on the foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials, Gliwice – Ustroń, 27-29.02.2012 r.

 • Prezentacja multimedialna nt. Computer Integrated Development Prediction Methodology in Materials Surface Engineering, A. Dobrzańska-Danikiewicz, International Forum – Contest Topical Issues of Rational Use of Natural Resources, Sankt-Petersburg, Russia, 25-27.04.2012 r.

 • Prezentacja multimedialna na sesji plenarnej nt. Metodologia zintegrowanego komputerowo prognozowania rozwoju inżynierii powierzchni materiałów, A. Dobrzańska-Danikiewicz, XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna KONTECH on Advanced forming technologies and nanostructured materials, Poznań – Opalenica, 6-9.05.2012 r.

 • Prezentacja multimedialna nt. Unique properties, development perspectives and expected applications of laser treated casting magnesium alloys, A. Dobrzańska-Danikiewicz, 3rd International Lower Silesia-Saxony Conference on Advanced metal forming processes in automotive industry AutoMetForm’2012, Wrocław, 14-16.05.2012 r.

 • Sesja posterowa: Assessment of PVD/CVD onto sintered tool materials according to foresight methodology, A.Dobrzańska-Danikiewicz, K.Gołombek, D.Pakuła, J.Mikuła, M.Staszuk, LW.Żukowska, 6th Symposium on Vacuum based Science and Technology, Assessment of PVD/CVD onto sintered tool materials according to foresight methodology, Koszalin-Kołobrzeg 19-22.09.2011 r.

 • Sesja posterowa: Scenario method application into laser treatment of hot-work steels, A.Dobrzańska-Danikiewicz, E.Jonda, K.Labisz, 19th International Scientific Conference Achievements in Mechanical & Materials Engineering, AMME 2011, Wrocław, 29.05-1.06.2011 r.

 • Sesja posterowa: Long-term development directions of PVD/CVD coatings deposited onto sintered tool materials, A.Dobrzańska-Danikiewicz, K.Gołombek, D.Pakuła, J.Mikuła, M.Staszuk, LW.Żukowska, 19th International Scientific Conference Achievements in Mechanical & Materials Engineering, AMME 2011, Wrocław, 29.05-1.06.2011 r.

 • Sesja posterowa: Evaluation of selected steel thermochemical treatment technology using foresight methods, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, E. Hajduczek, M. Polok-Rubiniec, M. Przybył, K. Adamaszek, 19th International Scientific Conference Achievements in Mechanical & Materials Engineering, AMME 2011, Wrocław, 29.05-1.06.2011 r.

 • Sesja posterowa: Strategic development perspectives of laser processing on polycrystalline silicon surface, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, A. Drygala, 19th International Scientific Conference Achievements in Mechanical & Materials Engineering, AMME 2011, Wrocław, 29.05-1.06.2011 r.

 • Szerokie działania promocyjne (plakaty ploter, plakaty offset, roll-upy, dyskusje) zrealizowane podczas 1. Workshop on „Foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials”, który odbył się w dniach 15-17.06.2009 r. w Gdańsku. W ramach Workshopu odbyły się dwa Panele tematyczne: 

  1. Panel 1. ”Surface properties formation Technologies of engineering materials and biomaterials”.

  2. Panel 2. “Engineering materials and biomaterials used for surface properties formation” z udziałem ok. 60 przedstawicieli świata nauki i biznesu z kraju i zagranicy.

   

 • Szerokie działania promocyjne (plakaty ploter, plakaty offset, roll-upy, dyskusje) zrealizowane podczas 2. Workshop on „Foresight of surface properties formation leading Technologies of engineering materials and biomaterials”, który odbył się w dniach 29-30.11.2009 r. w Białce Tatrzańskiej. W ramach Workshopu odbyły się dwa Panele tematyczne:

  1. Panel 3. ”Procesy wytwarzania zdeterminowane stanem wiedzy i możliwościami produkcyjnymi parku maszynowego”.

  2. Panel 4. “Produkt oraz materiał z jakiego dany produkt został wykonany zdeterminowany przez oczekiwane własności funkcjonalno-użytkowe wynikające z potrzeb klienta” z udziałem ok. 60 przedstawicieli świata nauki i biznesu.

   

 • Szerokie działania promocyjne (plakaty ploter, plakaty offset, roll-upy, dyskusje) zrealizowane podczas 3. Workshop on „Foresight of surface properties formation leading Technologies of engineering materials and biomaterials”, który odbył się w dniach 13-15.06.2010 r. w Zakopanem. W ramach Workshopu odbyły się dwa Panele tematyczne:

  1. Panel 5. “Current development state of surface engineering technologies against a background of macro- and microenvironment conditioning the subject matter of the first research iteration of Delphi method carried out within the framework of the FORSURF project. The process approach”.

  2. Panel 6. “Current development state of surface engineering technologies against a background of macro- and microenvironment conditioning the subject matter of the first research iteration of Delphi method carried out within the framework of the FORSURF project. The customer approach” z udziałem ok. 60 przedstawicieli świata nauki, biznesu i administracji publicznej z kraju i zagranicy.

   

 • Szerokie działania promocyjne (plakaty ploter, plakaty offset, roll-upy, dyskusje) zrealizowane podczas 4. Workshop on „Foresight of surface properties formation leading Technologies of engineering materials and biomaterials”, który odbył się w dniach 24-25.11.2011 r. w Ustroniu. z udziałem ok. 60 przedstawicieli świata nauki, biznesu i administracji publicznej z kraju i zagranicy.

 • Szerokie działania promocyjne (plakaty ploter, plakaty offset, roll-upy, dyskusje) zrealizowane podczas Panelu Eksperckiego i 5. Workshop on „Foresight of surface properties formation leading Technologies of engineering materials and biomaterials”, który odbył się w dniach 31.05-1.06.2011 r. we Wrocławiu. z udziałem ok. 60 przedstawicieli świata nauki, biznesu i administracji publicznej z kraju i zagranicy.

 • Działania promocyjne (plakaty ploter, roll-upy, dyskusje) zrealiowane podczas 6. Workshopu i 9. Panelu eksperckiego nt. Kierunki rozwojowe technologii polimerowych warstw wierzchnich i inżynierii powierzchni materiałów polimerowych na tle inżynierii powierzchni materiałów ogółem, który odbył się w dniach 11-16.12.2011r. w Val di Sole, Italy, z udziałem ok. 60 przedstawicieli świata nauki z kraju i zagranicy.

 • Szerokie działania promocyjne (prezentacje multimedialne, dyskusje, panele eksperckie) z udziałem ok. 200 osób, w tym ok. 130 wybit¬nych krajowych i zagranicznych specjalistów z obszaru inżynierii materiałowej i inżynierii powie¬rzchni materiałów przeprowadzone podczas The International Conference Finalising FORSURF Project on the foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials, Gliwice – Ustroń, 27-29.02.2012 r.

 • Akcja informacyjna (plakaty ploter, plakaty offset, roll-upy, dyskusje) dotycząca projektu FORSURF skierowana do polskich i zagranicznych uczestników (156 osób) Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology COMMENT’2009, któremu towarzyszył 1. Workshop on „Foresight of surface properties formation leading Technologies of engineering materials and biomaterials” referat na sesji plenarnej: A. Dobrzańska-Danikiewicz, Main assumptions of the foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials.

 • Akcja informacyjna (plakaty ploter, plakaty offset, roll-upy, dyskusje) dotycząca projektu FORSURF skierowana do polskich i zagranicznych uczestników (110 osób) 18th International Scientific Conference AMME’2010, któremu towarzyszył 3. Workshop on „Foresight of surface properties formation leading Technologies of engineering materials and biomaterials”, Referat na sesji plenarnej: A. Dobrzańska-Danikiewicz, The methodological fundaments of development state analysis of surface engineering technologies.

 • Akcja informacyjna (plakaty ploter, plakaty offset, roll-upy, dyskusje) dotycząca projektu FORSURF skierowana do polskich i zagranicznych uczestników (300 osób) 16th International Scientific Conference on the Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science CAM3S'2010 , któremu towarzyszył 4. Workshop on „Foresight of surface properties formation leading Technologies of engineering materials and biomaterials”, Referat: A. Dobrzańska-Danikiewicz, State of the work realisation in the framework of FORSURF Project on “Foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials”.

 • Akcja informacyjna (plakaty ploter, plakaty offset, roll-upy, dyskusje) dotycząca projektu FORSURF skierowana do polskich i zagranicznych uczestników (150 osób) 19th International Scientific Conference AMME’2011, któremu towarzyszył 5. Workshop on „Foresight of surface properties formation leading Technologies of engineering materials and biomaterials”, Referat na sesji plenarnej: A. Dobrzańska-Danikiewicz, Manufacturing technologies of tool gradient materials evaluated according to foresight methodology.

 • Reklama prasowa na okładce “Programme and Proceedings of the Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology COMMENT’2009”.

 • Reklama prasowa na okładce “Programme and Proceedings of the 18th International Scientific Conference AMME’2010”.

 • Reklama prasowa na okładce “Programme and Proceedings of the 19th International Scientific Conference AMME’2011”.

 • Publikacja informacyjno-promocyjna w czasopiśmie międzynarodowym: L.A. Dobrzański, Editorial, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 34 (1) 2009, pp.4.

 • Publikacja informacyjno-promocyjna w czasopiśmie międzynarodowym: L.A. Dobrzański, Editorial, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 34 (2) 2009, pp.112.

 • Publikacja informacyjno-promocyjna w czasopiśmie międzynarodowym: L.A. Dobrzański, Editorial, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 40 (2) 2009, pp.112.

 • Publikacja informacyjno-promocyjna w czasopiśmie międzynarodowym: L.A. Dobrzański, Editorial, Archieves of Materials Science and Engineering 37 (1) 2009, pp.4.

 • Publikacja informacyjno-promocyjna w czasopiśmie międzynarodowym: L.A. Dobrzański, Editorial, Archieves of Materials Science and Engineering 37 (2) 2009 pp.68.

 • Publikacja informacyjno-promocyjna w czasopiśmie międzynarodowym: L.A. Dobrzański, Editorial, Archieves of Materials Science and Engineering 43 (2) 2010 pp.68.

 • Reklama prasowa na okładce międzynarodowego czasopisma Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 34 (1) 2009.

 • Reklama prasowa na okładce międzynarodowego czasopisma Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 39 (1) 2010.

 • Reklama prasowa w międzynarodowym czasopiśmie Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 37 (2) 2009 pp. 823.

 • Reklama prasowa w międzynarodowym czasopiśmie Archives of Materials Science and Engineering 40 (1) 2009 pp.63.

 • Reklama prasowa w międzynarodowym czasopiśmie Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 42 (1-2) 2010 pp. 211.

 • Reklama prasowa w międzynarodowym czasopiśmie Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 43 (2) 2010 pp. 832.

 • Reklama prasowa w międzynarodowym czasopiśmie Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 49 ( 2) 2011 pp. 645.

 • Reklama prasowa, Photo essay AMME’2009, Gliwice - Gdańsk, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 37 (1) 2009 pp.11.

 • Reklama prasowa, Photo essey FORSURF’2009, Białka Tatrzańska, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 37 (2) 2009 pp.824-825.

 • Reklama na okładce płyty CD: Proceedings of COMMENT'09 Gliwice-Gdańsk 2009.
 • Reklama na okładce płyty CD: Proceedings of AMME'10 Gliwice-Wieliczka-Zakopane 2010. 
 • Reklama na okładce płyty CD: Proceedings of AMME'11 Gliwice-Wrocław 2011. 
 • Strona internetowa dostępna pod adresami: www.forsurf.org, www.forsurf.pl

 •