Nabór Głównych Wykonawców

W dniu 9.10.2009 roku rozstrzygnięto Konkurs na Głównych Wykonawców w ramach Projektu FORSURF na wykonanie opracowań pisemnych w następujących obszarach tematycznych:

   • Technologie laserowe w inżynierii powierzchni 
   • Technologie PVD/CVD 
   • Technologie cieplno-chemiczne 
   • Inne technologie inżynierii powierzchni 
   • Obróbka powierzchniowa polimerów 
   • Modelowanie i wspomaganie komputerowe w inżynierii powierzchni 
   • Wpływ warunków zużycia na własności powierzchni materiałów inżynierskich 
   • Inżynieria powierzchni biomateriałów 
   • Inżynieria powierzchni materiałów konstrukcyjnych metalowych 
   • Inżynieria powierzchni materiałów konstrukcyjnych niemetalowych 
   • Inżynieria powierzchni materiałów narzędziowych 
   • Inżynieria powierzchni materiałów funkcjonalnych 
   • Inżynieria powierzchni nanomateriałów 
   • Komputerowe narzędzia inżynierii powierzchni

W każym obszarze tematycznym w skład opracowania wchodzi: 

   • CZĘŚĆ A : Analiza istniejącej sytuacji w zakresie rozwoju technologii oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych w odniesieniu do analizowanego obszaru tematycznego.
   • CZĘŚĆ B : Założenia pierwszej iteracji ankiet metodą delficką. 
W wyniku Konkursu wyłoniono 20 Głównych Wykonawców. O wynikach Konkursu jego Uczestnicy zostali powiadomieni osobiście przez Kierownika Projektu. Kierownik Projektu ponadto rozszerzył zakres tematyczny opracowań i powierzył zadania Głównych Wykonawców dodatkowo innym Osobom. Przystąpiono do sporządzenia stosownych umów z Głównymi Wykonawcami.

Gliwice, dnia 9.10.2009 roku 

Kierownik Projektu FORSURF 
Dyrektor 
Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych 
Politechniki Śląskiej 
Prof.dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański M.Dr HC