Metodyka projektu

  • Przyjęta w Projekcie metodyka i narzędzia badawcze są stosowane w tego rodzaju pracach. Podczas realizacji projektu zostaną wykorzystane sprawdzone metody rekomendowane jako uzasadnione i właściwe do zastosowania w projektach typu foresight w:
    • Narodowym Programie Foresight Polska 2020
    • oraz w podręczniku Foresight technologiczny sygnowanym przez UNIDO i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wyjątek stanowi nowatorska i eksperymentalna propozycja zastosowania jednej z metod sztucznej inteligencji do usprawnienia procesu określenia wpływów krzyżowych pomiędzy zdarzeniami.